Istorija

Istorija

Sajt namenjen studentima istorije u cilju lakšeg pronalaženja literature neophodne za učenje.

UVOD U ISTORIJSKE STUDIJE

Toš - U traganju za Istorijom

John Tosh - In the Pursuit of History (ENG-FULL)

Marta Boeglin - Akademsko pisanje korak po korak

Edvard Kar - Šta je Istorija

Fernan Brodel - Spisi o istoriji

Radivoj Radić - Srbi pre Adama i posle njega

ISTORIJA SRPSKOG NARODA U SREDNJEM VEKU I

Istorija Srpskog Naroda, Knjiga 1

Sima Ćirković - Srbi u srednjem veku

Sima Ćirković - Istorija Srednjovekovne Bosanske Države

Istorija Crne Gore, Knjiga 2, tom I

Dimitrije Obolenski - Šest Vizantijskih Portreta

G. Ostrogorski - Istorija Vizantije

Sima Ćirković i Rade Mihaljčić - Leksikon Srpskog Srednjeg Veka, 1999

ISTORIJA SRPSKOG NARODA U SREDNJEM VEKU II

Konstantin Jireček - Istorija Srba

Istorija Srpskog Naroda, Knjiga 1

Istorija Srpskog Naroda, Knjiga 2

Istorija Naroda Jugoslavije I

Sima Ćirković - Istorija Srednjovekovne Bosanske Države

Istorija Crne Gore, Knjiga 2, tom I

Istorija Crne Gore, Knjiga 2, tom II

OPŠTA ISTORIJA RANOG SREDNJEG VEKA

Džon Bagnel Bjuri - Varvarska Invazija na Evropu

Miloš Antonović - Narativni izvori za Istoriju Evrope

Miroslav Brandt - Srednjovjekovno doba povjesnog razvitka [CELA KNJIGA]

Miroslav Brandt - Srednjovjekovno doba povjesnog razvitka [bez XI i XII poglavlja]

August Franzen - Pregled Povjesti Crkve

K. Bek - Istorija Venecije

Dimitrije Obolenski i Robert Oti - Istorija Rusije

Kritički Aparat - DOWNLOAD PREZENTACIJE

Literatura: Prvi Avarski Kaganat

J. Kovačević - Avarski kaganat

Vizantijski izvori za istoriju Jugoslavije, tom I

G. Ostrogorski - Istorija Vizantije

Literatura: Ostrogoti i Rimljani - pokušaj zajedničkog života

G. Halsall - Barbarian Migrations and the Roman West

Regna et Gentes ed. H. W. Goetz, J. Jarnut W. Pohl

J. Moorhead - Theodoric in Italy

Literatura: Hispanija u doba sv. Isidora

H. Livermore - Twilight of the Goths

E. A. Thompson - The Goths in Spain

~Prevedena literatura za Hispaniju u doba sv. Isidora

Literatura: Vandalsko kraljevstvo u severnoj Africi

A. Merrills and R. Mies - The Vandals

Regina et Gentes ed. H. W. Goetz, J. Jarnut W. Pohl

Isidore of Seville's - History of Goths, Vandals and Suevi

Literatura: Politička poruka u delima Kasidora i Jordanesa

J. J. O'Donnell - Cassiodorus

T. Hodkin - The letters of Cassidorus

The Gothic History of Jordanes, ed. C. C. Mierow

OPŠTA ISTORIJA POZNOG SREDNJEG VEKA

Dimitrije Obolenski i Robert Oti - Istorija Rusije

Istorija Srednjeg Veka I

S. Peinter - Istorija Srednjeg Veka (284 - 1500)

ISTORIJSKA GEOGRAFIJA

Prezentacije sa predavanja prof. J. Mrgić (2017)

Prezentacije sa predavanja prof. J. Mrgić (2016)

Skripta za Istorijsku Geografiju Starog Veka, prema predavanjima prof. Siniše Mišića

Miloš Blagojević - Srbija u doba Nemanjića

~Andrianova skripta/beleške za kolokvijum (NIJE ZVANIČNA LITERATURA)

Literatura za prezentacije

Stefan Nemanja i Tradicija Raškog Episkopskog Sedišta

Otvaranje rudnika u 14. veku

Sima Ćirković i Rade Mihaljčić - Leksikon Srpskog Srednjeg Veka, 1999

Monografije

G. Skrivanić - Putevi u srednjovekovnoj Srbiji

J. Mrgić-Radojčić - Donji Kraji, Krajina srednjovekovne Bosne

J. Mrgić - Severna Bosna (XIII - XVI vek)

M. Blagojević - Zemljoradnja u srednjem veku

M. Dinić - Zemlje Hercega Svetog Save

O. Zirojević - Carigradski drum od Beograda do Sofije

S. Mišić - Humska zemlja u srednjem veku

Rasprave

J. Mrgić - Župe i naselja ''zemlje'' Usore

M. Blagojević - Crne Gore i Crna Gora

M. Blagojević - Severna granica bosanske države u XIV veku

R. Ćuk - Karavanske stanice u Polimlju u srednjem veku

S. Mišić - ''Zemlja'' u državi Nemanjića (slikano)

S. Mišić - Lov u srednjovekovnoj Srbiji (slikano)

S. Ćirković - Naseljeni gradovi Konstantina Porfirogenita i najstarija teritorijalna organizacija (dvostrano)

S. Ćirković - Naseljeni gradovi Konstantina Porfirogenita i najstarija teritorijalna organizacija (jednostrano)

S. Mišić - Hidrografija srpskih zemalja na starim geografskim kartama

S. Mišić - Toponomastika kao izvor za istorijsku geografiju (primer pljevljanskog kraja)

Atlasi, Karte i Dodaci

Nemanjići - Karte

Nemanjići - Porodično stablo

Pingvinov Atlast Starog Egipta

Westerman - Karte

Pucgerov Atlas

Adrian Curtis - Oxford Bible Atlas, 2007

F. Hassan, Riverine civilization - Egypt, 1997

G. Mokhtar . General History of Africa, Vol. 2 Ancient Civilizations of Africa, 1981

Ian Shaw - The Oxford History of Ancient Egypt, 2000

Joe Fullman, John Haywood - Ancient History

John Haldon - The Palgrave Atlas of Byzantine History, 2010

Richard J.A. Talbert - Atlas of Classical History, 2003

The Penguin Historical Atlas of Ancient Egypt, 1997

Thomas R. Martin - Ancient Greece, From Prehistoric to Hellenistic Times, 2000

Xinru Liu - The Silk Road in World History, 2010

ISTORIJA RIMA

Maškin - Istorija Starog Rima

Maškin - Istorija Starog Rima (drugačija verzija)

Apijan - Rimski Građanski Ratovi

Tacit - Istorije

Tacitova Germanija

Tit Livije - Istorija Rima, od osnivanja grada

Tit Livije - Istorija Rima, od osnivanja grada (plain text verzija)

D. Srejović, A. Ceremanović - Rečnik Grčke i Rimske Mitologije

Gaj Svetonije Trankvil - Dvanaest Rimskih Careva (skenirano)

Gaj Svetonije Trankvil - Dvanaest Rimskih Careva (dvostrano)

Amijan Marcelin - Istorija

Žan Noel Rober - Stari Rim (Politička i društvena organizacija, 86-107)

Scullard - From the Gracchi to Nero, A history of Rome from 133 b.c. to a.d. 68

~Periodizacija istorije Rima

~Promene u strukturi rimskog društva

Antička Istorija Balkana

Skripta prema predavanjima dr. Snežane Ferjančić

Plutarh

PLUTARH - Uporedni Životopisi I

PLUTARH - Uporedni Životopisi II

PLUTARH - Uporedni Životopisi III

Marija Šegan

Doba Građanskih Ratova (od savezničkog rata do drugog trijumvirata + biografije)

Tit Livije (biografija + dela)

Apijan (biografija + dela)

Cezar (biografija + dela)

Cezar galski rat

ISTORIJA STARE GRČKE I STAROG ISTOKA

Stari Istok

Danijela Stefanović - I Beše Poput Ptice u Kavezu

Ameli Kurt - Stari Istok, prvi tom

Ameli Kurt - Stari Istok, drugi tom

Stara Grčka

Džon Bagnel Bjuri, Rasel Migs - Istorija Stare Grčke, prva knjiga

Džon Bagnel Bjuri, Rasel Migs - Istorija Stare Grčke, druga knjiga

Džon Čedvik - Mikenski Svet

Dr. Fanula Papazoglu - Istorija Helenizma

Albin Lesky - Povjest grčke književnosti

Aristotel - Politika

Aristotelov Atinski Ustav (srpski, ćirilica)

Herodotova Istorija - 1. i 2. deo

Tukidid - Peloponeski Rat, prve tri knjige

Polibije - Istorije I

Homer - Odiseja

Homer - Ilijada, trojanki rat

Grčka Književnost (kratki pregled)

Plutarh

PLUTARH - Uporedni Životopisi I

PLUTARH - Uporedni Životopisi II

PLUTARH - Uporedni Životopisi III

Marija Šegan

Stari Istok

00. Stara Grčka

01. Hronologija

02. Mikenska Civilizacija

03. Dorska Seoba

04. Homerovo Doba

05. Sparta

06. Grčka Kolonizacija

07.0 Starija Tiranija

07.1 Klistenova podela

08. Stara Atika

09. Grčko Persijski Ratovi

10. Pentekontaetija

11. Dekelejski Rat

12. Vladavina Tridesetorice

13. Hegemonija Sparte

14. Grčka 385-371

15. Stara Grčka Hegemonija Tebe

RANA MODERNA ISTORIJA

Opšta Enciklopedija Larousse (CEO READER)

Delovi iz READER-a

[1-86] Opšta enciklopedija Larousse, tom III (deo za kolokvijum)

[87-161] F. Brodel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka, I, Strukture svakodnevice: moguće i nemoguće

[162-232] F. Brodel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka, II, Igre razmene

[232-276] F. Brodel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka, III, Vreme sveta

[277-334] D. Lendis, Bogatstvo i siromaštvo nacija, zašto su jedni bogati, a drugi siromašni

[335-353] D. Dž. Borstin, Svet traganja

[354-397] D. Dž. Borstin, Svet otkrića

[398-424] D. Dž. Borstin, Svet stvaranja

[425-435] E. Garin (prir.), Čovek renesanse

[436-451] Ž. Delimo, Civilizacija renesanse

[452-469] L. Fevr, Jedna sudbina. Martin Luter

[470-498] Ž. Delimo, Strah na Zapadu

[499-514] V. Šmale, Istorija evropske ideje

[515-701] P. Chaunu, Civilizacija klasične Evrope

[702-719] R. Vilari (prir.), Likovi baroka

[720-754] M. Peri, Intelektualna istorija Evrope

[755-829] F. Brodel, Mediteran i mediteranski svet u doba Filipa II

[830-857] Dž. Makoli Treveljan, Društvena istorija Engleske

[858-933] N. Samardžić, Istorija Španije

[934-962] D. Obolenski, Istorija Rusije

[963-989] Dž. Bilington, Ikona i sekira

ISTORIJA VIZANTIJE / VIZANTIJSKA CIVILIZACIJA

G. Ostrogorski - Istorija Vizantije

J. Koder - Vizantijski Svet

OPŠTA ISTORIJA 19. VEKA

Č. Popov - Građanska Evropa I

F. Dženkins - Istorija SAD

ISTORIJA JUGOSLAVIJE

Branko Petranović - Istorija Jugoslavije I

Branko Petranović - Istorija Jugoslavije II

Branko Petranović - Istorija Jugoslavije III

Branko Petranović - Srbija u Drugom Svetskom Ratu 1939-1945

ISN / ICG / INJ / VIINJ ...

ISN

Istorija Srpskog Naroda, Knjiga 1

Istorija Srpskog Naroda, Knjiga 2

Istorija Srpskog Naroda, Knjiga 3, tom I

Istorija Srpskog Naroda, Knjiga 3, tom II

Istorija Srpskog Naroda, Knjiga 4, tom I

Istorija Srpskog Naroda, Knjiga 4, tom II

Istorija Srpskog Naroda, Knjiga 5, tom I

Istorija Srpskog Naroda, Knjiga 5, tom II

Istorija Srpskog Naroda, Knjiga 6, tom I

Istorija Srpskog Naroda, Knjiga 6, tom II

ICG

Istorija Crne Gore, Knjiga 1

Istorija Crne Gore, Knjiga 2, tom I

Istorija Crne Gore, Knjiga 2, tom II

Istorija Crne Gore, Knjiga 3

INJ

Istorija Naroda Jugoslavije I

Istorija Naroda Jugoslavije II

VIINJ

Vizantijski Izvori za Istoriju Naroda Jugoslavije, tom I

Vizantijski Izvori za Istoriju Naroda Jugoslavije, tom II

Vizantijski Izvori za Istoriju Naroda Jugoslavije, tom III

Vizantijski Izvori za Istoriju Naroda Jugoslavije, tom IV

Vizantijski Izvori za Istoriju Naroda Jugoslavije, tom VI

RAZNO

A. Andrews - The Greek Tyrants

Alan De Benoa - Komunizam i Nacizam

Thomas T. Allsen - Culture and Conquest in Mongol

Stevan Pavlović - Istorija Balkana (odlomak)

Stevan Pavlović - Istorija Balkana 1804. - 1945.

Miloš Blagojević - Nemanjići i Lazarevići, srpska srednjovekovna državnost

Miloš Ković - Jedini put: Sile antante i odbrana Srbije 1915. godine

Najveće kulture sveta - Kina

Srbija i Braničevo u velikom ratu

Knjeginja Milica - Monahinja Jevgenija i njeno doba

Mihailo Miladinović - Požarevačka Morava

Tihomir Đorđević - Arhivska građa za naselja u Srbiji za vreme prve vladavine kneza Miloša

Jovan Trifunoski - Makedoniziranje južne Srbije

Ovidiju Pecikan - Istorija Rumuna

Amin Maluf - Krstaški ratovi u očima Arapa

Religija

Biblija - savremeni prevod

Kur'an

Vede (prevod)

Bhagavad Gita

Alternativna Istorija i Zavere

Alberto Romero Rivera - Vatikanske ubice

Stewart A. Swerdlow - Blue Blood, True Blood: Conflict and Creation

David Icke - Beskrajna ljubav jedina je istina

David Icke - Istina će vas osloboditi

Erich Von Daniken - Sećanja na budućnost

Ivan Antić - Istorija Galaksije, Zemlje i Čoveka

Ivan Antić - Podsetnik za dušu

Kuperov dokument

V. Kuper - Videh belog konja

Montalk - Rubno znanje za početnike

Sveta Rusija protiv Hazarije

Fikcija

Karl Marks - Kapital

KNJIŽEVNOST

Jordan B. Peterson - 12 Rules For Life

Julius Evola - Pobuna protiv Modernog Sveta

Fjodor Mihajlovič Dostojevski - Braća Karamazovi

Milorad Pavić - Hazarski rečnik (ženski primerak)

Danko Popović - Knjiga o Milutinu

Bela Hamvaš - Velika riznica predaka

Bela Hamvaš - Scientia Sacra I, prvi tom

Bela Hamvaš - Scientia Sacra I, drugi tom

Bela Hamvaš - Scientia Sacra II

Dragoslav Mihajlović - Kad su cvetale tikve

Gurđijev - Sve i svja

Gurđijev (nekoliko izvoda)

Antoan de Sent Egziperi - Mali Princ

Mitchell Heisman - Suicide Note

Oto Vajninger - O krajnjim životnim svrhama

Šekspir - Hamlet

Vuk Drašković - Ko je ubio Katarinu


Za otvaranje *.rar i *.zip fajlova: [WinRar Download] | Za otvaranje *.pdf fajlova: [Adobe Reader Download]
Prijavite neispravne dowload linkove na: girasoft.gira96@gmail.com

''Istorija je niz laži sa kojima smo se složili'' - Napoleon Bonaparta
''History is more or less bunk!'' - Henry Ford
''Istinu je izmislio Platon'' - prof. dr. Žarko Petković

Igor Janošević, 2018.